ناشران اجازه می دهند Adtech مزایای خود را از بین ببرد

وب پویاترین و مبتکرترین رسانه ای است که تاکنون وجود داشته است. بنابراین وقتی صحبت از تبلیغات دیجیتال می شود ، خلاقیت باید بدون محدودیت باشد. به طور تئوری ، یک ناشر باید بتواند بسته رسانه ای خود را از سایر ناشران متفاوت کند تا بتواند فروش مستقیم داشته باشد و تأثیر و عملکرد بی نظیری را به شرکای خود برساند. اما این کار را نمی کنند - زیرا آنها بیشتر بر روی آنچه که tech ad می گوید ناشران باید انجام دهند ، و نه کارهایی که آنها متمرکز شده اند ، متمرکز شده اند