جوانب مثبت و منفی یک کمپین ایمیل انتخاب دوگانه

مشتریان حوصله مرتب سازی در صندوق های بهم ریخته را ندارند. آنها روزانه مملو از پیام های بازاریابی هستند که در وهله اول بیشتر آنها هرگز در آن ثبت نام نکرده اند. براساس اتحادیه بین المللی مخابرات ، 80 درصد از ترافیک ایمیل جهانی را می توان به عنوان هرزنامه طبقه بندی کرد. علاوه بر این ، متوسط ​​نرخ باز کردن ایمیل در بین تمام صنایع بین 19 تا 25 درصد کاهش می یابد ، به این معنی که درصد زیادی از مشترکان حتی زحمت کلیک کردن را ندارند