نحوه انتخاب صحیح شرکت توسعه برنامه موبایل

یک دهه پیش ، همه می خواستند گوشه کوچکی از اینترنت و یک وب سایت سفارشی را داشته باشند. نحوه تعامل کاربران با اینترنت در حال تغییر به دستگاه های تلفن همراه است و یک اپلیکیشن راهی اصلی برای چندین بازار عمودی برای تعامل کاربران خود ، افزایش درآمد و بهبود حفظ مشتری است. گزارش Kinvey بر اساس نظرسنجی از CIO و رهبران موبایل نشان داد که توسعه برنامه های تلفن همراه پرهزینه ، کند و ناامید کننده است. 56٪ از