3 روشی که بازاریابی ارگانیک می تواند به شما کمک کند در سال 2022 بیشترین استفاده را از بودجه خود ببرید

بودجه‌های بازاریابی به پایین‌ترین حد خود یعنی 6 درصد از درآمد شرکت در سال 2021 کاهش یافت، از 11 درصد در سال 2020. گارتنر، بررسی هزینه‌های سالانه CMO در سال 2021 با انتظارات بالاتر از همیشه، اکنون زمان آن فرا رسیده است که بازاریابان هزینه‌های خود را بهینه کنند و افزایش دهند. دلار از آنجایی که شرکت‌ها منابع کمتری را به بازاریابی اختصاص می‌دهند - اما همچنان خواستار بازگشت سرمایه بالایی هستند - تعجبی ندارد که هزینه‌های بازاریابی ارگانیک در مقایسه با هزینه‌های تبلیغاتی افزایش می‌یابد.