تأثیر برجسته رسانه های اجتماعی بر تجربه مشتری

هنگامی که مشاغل برای اولین بار وارد دنیای رسانه های اجتماعی شدند ، از این شبکه به عنوان بستری برای بازاریابی محصولاتشان و افزایش فروش استفاده شد. در چند سال گذشته ، رسانه های اجتماعی به رسانه مورد علاقه جامعه آنلاین تبدیل شده اند - مکانی برای تعامل با مارک هایی که آنها را تحسین می کنند ، و مهمتر از همه ، در صورت بروز مشکل ، به دنبال کمک هستند. مصرف کنندگان بیشتر از هر زمان دیگری به دنبال برقراری ارتباط با مارک ها از طریق رسانه های اجتماعی و شما هستند