لری هریس

لری هریس مدیرعامل Sightly ، یک سکوی تبلیغاتی ویدیویی با عملکرد است که از هدف گذاری مردم محور برای مطابقت بینندگان با مرتبط ترین تبلیغات ویدیویی شخصی استفاده می کند.
  • فناوری تبلیغاتGDPR

    چرا GDPR برای تبلیغات دیجیتال خوب است

    یک دستور قانونی گسترده به نام مقررات حفاظت از داده های عمومی یا GDPR در 25 مه اجرایی شد. ضرب الاجل بسیاری از بازیگران تبلیغات دیجیتال را درگیر و بسیاری دیگر نگران کرد. GDPR عوارضی را در پی خواهد داشت و تغییراتی را به همراه خواهد داشت، اما این تغییری است که بازاریابان دیجیتال باید از آن استقبال کنند نه از ترس. به این دلیل است: مدل پایان پیکسل/مبتنی بر کوکی برای صنعت خوب است…