چگونه می توان صفحات محصول فروشگاه برنامه موبایل لهستانی را قبل از راه اندازی لهستانی داد

مرحله قبل از راه اندازی یکی از مهمترین دوره ها در چرخه حیات یک برنامه است. ناشران باید با کارهای بی شماری روبرو شوند که مهارت های مدیریت زمان و اولویت را برای خود آزمایش می کنند. با این حال ، اکثریت قریب به اتفاق بازاریابان برنامه متوجه نمی شوند که آزمایش ماهرانه A / B می تواند شرایط را برای آنها آرام کند و در کارهای مختلف قبل از راه اندازی کمک کند. روش های زیادی وجود دارد که ناشران می توانند تست A / B را قبل از شروع برنامه استفاده کنند