تبلیغات رسانه های اجتماعی و مشاغل کوچک

Facebook ، LinkedIn و Twitter همه پیشنهادات تبلیغاتی خود را تقویت کرده اند. آیا مشاغل کوچک از شبکه تبلیغاتی شبکه های اجتماعی پرش می کنند؟ این یکی از مباحثی بود که ما در نظرسنجی بازاریابی اینترنتی امسال بررسی کردیم.

پیش بینی های بازاریابی برای سال 2016

سالی یک بار توپ کریستال قدیمی را می شکنم و چند پیش بینی بازاریابی در مورد روندهایی که فکر می کنم برای مشاغل کوچک مهم باشد ، به اشتراک می گذارم. سال گذشته صحیحاً افزایش تبلیغات اجتماعی ، گسترش نقش محتوا به عنوان ابزاری برای سئو و این واقعیت را مطرح کردم که دیگر طراحی پاسخگو برای موبایل اختیاری نخواهد بود. می توانید تمام پیش بینی های بازاریابی سال 2015 من را بخوانید و ببینید که چقدر به من نزدیک بود. سپس ادامه مطلب را بخوانید

کاربرگ: بازاریابی ورودی ساده ساخته شده است

درست زمانی که فکر می کنید از پس این چیزهای بازاریابی اینترنتی برمی آیید ، یک هیاهوی جدید ظاهر می شود. در حال حاضر ، بازاریابی Inbound دور خود را باز می کند. همه در مورد آن صحبت می کنند ، اما این چیست ، چگونه کار خود را شروع می کنید و به چه ابزارهایی نیاز دارید؟ بازاریابی ورودی با اطلاعات رایگان ، از طریق کانال های اجتماعی ، جستجو یا تبلیغات پولی ارائه می شود. هدف این است که کنجکاوی یک چشم انداز را برانگیزد و آنها را وادار به تجارت خود کند

رسانه های اجتماعی: جهانی از فرصت ها برای تجارت کوچک

ده سال پیش ، گزینه های بازاریابی برای صاحبان مشاغل کوچک تقریباً محدود بود. رسانه های سنتی مانند رادیو ، تلویزیون و حتی بیشتر تبلیغات چاپی برای تجارت کوچک بسیار گران بودند. سپس اینترنت آمد. بازاریابی از طریق ایمیل ، شبکه های اجتماعی ، وبلاگ ها و کلمات تبلیغاتی به صاحبان مشاغل کوچک فرصتی برای انتشار پیام خود می دهند. ناگهان می توانید این توهم را ایجاد کنید ، شرکت شما با کمک یک وب سایت عالی و یک شبکه اجتماعی قوی بسیار بزرگتر شد

رسانه های اجتماعی بالغ می شوند

شصت سال پیش همزمان با ظهور تلویزیون در صحنه ، تبلیغات تلویزیونی شبیه تبلیغات رادیویی بود. آنها متشکل از یک کماندار بود که جلوی دوربین ایستاده بود و یک محصول را توصیف می کرد ، همان شکلی که در رادیو می کرد. تنها تفاوت در این بود که می توانستید محصول را در دست او ببینید. با بالغ شدن تلویزیون ، تبلیغات نیز رشد کرد. همانطور که بازاریاب ها از قدرت رسانه تصویری که برای جذب احساسات تبلیغات ایجاد می کردند ، یاد گرفتند ، برخی خنده دار بودند ، دیگران