استفاده از تست خودکار برای بهبود تجربه Salesforce

جلوتر از تغییرات سریع و تکرار در یک بستر سازمانی در مقیاس بزرگ ، مانند Salesforce ، می تواند چالش برانگیز باشد. اما Salesforce و AccelQ با هم همکاری می کنند تا این چالش را برآورده کنند. استفاده از پلت فرم مدیریت کیفیت چابک AccelQ ، که کاملاً با Salesforce ادغام شده است ، کیفیت انتشار Salesforce یک سازمان را تسریع و بهبود می بخشد. AccelQ یک پلت فرم مشترک است که شرکت ها می توانند از آن برای اتوماسیون ، مدیریت ، اجرا و پیگیری تست Salesforce استفاده کنند. AccelQ تنها آزمون مداوم است