چگونه می توان یک مبارزات مبارزاتی با هدایت محتوای تبلیغاتی را ایجاد کرد

الگوریتم گوگل با گذشت زمان در حال تغییر است و با توجه به این شرکت ها مجبور می شوند که دوباره در مورد استراتژی های SEO خود فکر کنند. یکی از اقدامات حیاتی برای افزایش رتبه بندی ، کمپین پیوند ایجاد مطالب است. ممکن است با شرایطی روبرو شده باشید که تیم SEO شما سخت کار می کند تا ایمیل ناشران را برای شما ارسال کند. سپس ، نویسندگان شما اختصاصاً محتوا ایجاد می کنند. اما بعد از چند هفته از آغاز این کمپین ، متوجه شدید که هیچ نتیجه ای نداشته است. ممکن است یک عدد وجود داشته باشد