5 علامت که در حال رشد بیش از حد پایگاه داده MySQL خود هستید

چشم انداز مدیریت داده پیچیده است و به سرعت در حال تحول است. هیچ چیز بیش از ظهور "برنامه های فوق العاده" - یا برنامه هایی که میلیون ها تعامل کاربر را در ثانیه پردازش می کنند ، بر این تکامل تأکید نمی کند. فاکتور Big Data و Cloud ، و مشخص می شود که بازرگانان تجارت الکترونیکی به نسل جدیدی از پایگاه داده ها نیاز دارند که بتواند عملکرد بهتر و مقیاس سریع تری داشته باشد. هر تجارت آنلاین بدون پایگاه داده به روز شده احتمالاً MySQL را اجرا می کند ، پایگاه داده ای که از زمان فعالیت خود به سختی به روز شده است