داده های بزرگ، مسئولیت بزرگ: چگونه SMB ها می توانند شیوه های بازاریابی شفاف را بهبود بخشند

داده های مشتری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط ​​(SMB) برای درک بهتر نیازهای مشتری و نحوه تعامل آنها با برند ضروری است. در دنیای بسیار رقابتی، کسب‌وکارها می‌توانند با استفاده از داده‌ها برای ایجاد تجربیات شخصی‌شده‌تر و تأثیرگذارتر برای مشتریان خود برجسته شوند. اساس یک استراتژی موثر داده مشتری، اعتماد مشتری است. و با توجه به انتظارات رو به رشد برای بازاریابی شفاف تر از سوی مصرف کنندگان و تنظیم کننده ها، زمان بهتری برای نگاه کردن به آن وجود ندارد.