چرا پیش فروش آماده است تا تجربه خریدار را داشته باشد: نگاهی از درون به Vivun

تصور کنید که Salesforce برای تیم های فروش، Atlassian برای توسعه دهندگان، یا Marketo برای افراد بازاریابی وجود نداشته باشد. این اساساً وضعیت چند سال پیش برای تیم های PreSales بود: این گروه فوق العاده مهم و استراتژیک از مردم راه حلی برای آنها طراحی نکرده بودند. در عوض، آن‌ها مجبور بودند کار خود را با استفاده از راه‌حل‌های سفارشی و صفحه‌گسترده‌ها با هم ترکیب کنند. با این حال، این گروه از افراد محروم یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین شخصیت‌های B2B هستند