9 روش برای ساده سازی رویدادهای B2B خود با Event Tech

جدید در پشته Martech شما: نرم افزار مدیریت رویدادها برنامه ریزان و بازاریابان رویدادهای زیادی را در اختیار شما قرار می دهند. یافتن سخنرانان عالی ، دقت در محتوای عالی ، فروش حمایت های مالی و ارائه تجربه ای استثنایی در شرکت کنندگان ، درصد کمی از فعالیت های روزمره آنها را در بر می گیرد. هنوز هم آنها فعالیت هایی هستند که زمان زیادی را به خود اختصاص می دهند. به همین دلیل برگزار کنندگان رویدادهای B2B به طور فزاینده ای Event Tech را به پشته Martech خود اضافه می کنند. ما در CadmiumCD بیش از 17 سال صرف ایجاد و پرداخت کردیم