توجه خریداران: خرده فروشی نظرات بیشتری نسبت به رستوران های Yelp کسب می کند

شما TripAdvisor را می شنوید ، فکر می کنید هتل ها هستند. شما Healthgrades را می شنوید ، فکر می کنید پزشکان. Yelp را می شنوید و احتمال اینکه فکر کنید رستوران است بسیار خوب است. دقیقاً به همین دلیل است که خواندن آمار خود Yelp برای بسیاری از صاحبان مشاغل محلی و بازاریاب تعجب آور است که بیان می کند ، از 115 میلیون بررسی مصرف کننده Yelpers از زمان راه اندازی ، 22٪ مربوط به خرید در مقابل 18٪ مربوط به رستوران است. بنابراین شهرت خرده فروشی قسمت عمده ای از آن را تشکیل می دهد

4 اشتباه در کسب و کار باعث می شود سئو محلی آسیب ببیند

تغییرات عمده ای در جستجوی محلی در حال انجام است ، از جمله قرار دادن 3 آگهی در بالای صفحه توسط Google برای فشار دادن بسته های محلی آنها و اعلام اینکه بسته های محلی ممکن است به زودی شامل ورودی پولی باشند. علاوه بر این ، نمایشگرهای تلفن همراه باریک ، گسترش برنامه ها و جستجوی صوتی همگی در افزایش رقابت برای دیده شدن نقش دارند و به آینده جستجوی محلی اشاره می کنند که در آن ترکیبی از تنوع و درخشش بازاریابی از ضروریات ضروری است. و با این حال ، بسیاری از مشاغل انجام خواهند داد