بازده سرمایه گذاری (ROI) بسترهای اتوماسیون بازاریابی

سال آینده ، اتوماسیون بازاریابی 30 ساله می شود! بله شما آنرا درست خواندید. و در حالی که به نظر می رسد این فناوری در حال حاضر به اندازه کافی جوان است و هنوز جای جوش دارد ، واقعیت این است که پلت فرم اتوماسیون بازاریابی (MAP) اکنون ازدواج کرده است ، یک توله سگ دارد و به احتمال زیاد به زودی یک خانواده تشکیل می دهد. در جدیدترین گزارش تحقیقاتی Demand Spring ، ما امروز وضعیت فناوری اتوماسیون بازاریابی را بررسی کرده ایم. ما دریافتیم که تقریباً نیمی از سازمان ها هنوز در حال مبارزه هستند