شما هنوز (هنوز) نامه دریافت کرده اید: چرا هوش مصنوعی به معنای آینده ای قوی برای بازاریابی ایمیل است

باورش سخت است که ایمیل طی 45 سال وجود داشته است. امروزه بیشتر بازاریابان هرگز در جهانی بدون ایمیل زندگی نکرده اند. با وجود این که مدتهاست بسیاری از ما در زندگی روزمره و تجارت بافته شده ایم ، از زمان ارسال اولین پیام در سال 1971 ، تجربه کاربری ایمیل پیشرفت چندانی نکرده است. مطمئناً ، اکنون می توانیم از طریق دستگاه های بیشتری به ایمیل دسترسی داشته باشیم ، تقریباً در هر زمان و هر مکان ، اما فرایند اساسی است