اجلاس موفقیت در رسانه های اجتماعی 2011

تازه از پاشنه نشست موفقیت موفقیت آمیز وبلاگ نویسی ، Social Media Examiner در حال راه اندازی اجلاس موفقیت در رسانه های اجتماعی است! آیا شما از سایت های رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر استفاده می کنید ، اما نتیجه ای را که امیدوار بودید نمی گیرید؟ آیا می توانید از برخی راهنمایی ها و ایده های تازه استفاده کنید؟ بله ، نوید رسانه های اجتماعی قوی است: ارتباط مستقیم با مشتری و مشتریانی که قبلاً غیرقابل دسترسی بودند. این به معنای قرار گرفتن در معرض بیشتر ، افزایش ترافیک و فرصت های شغلی بیشتر است