10 روند محتوایی تبلیغ کنندگان نمی توانند نادیده بگیرند

در MGID ، ماهانه هزاران آگهی مشاهده می کنیم و به میلیون ها آگهی دیگر ارائه می دهیم. ما عملکرد هر تبلیغی را که ارائه می دهیم ردیابی می کنیم و برای بهینه سازی پیام ها با تبلیغ کنندگان و ناشران همکاری می کنیم. بله ، ما رازهایی داریم که فقط با مشتریان در میان می گذاریم. اما ، روندهای کلی نیز وجود دارد که ما می خواهیم آنها را با همه علاقه مندان به تبلیغات عملکرد بومی به اشتراک بگذاریم ، امیدوارم که به سود کل صنعت باشد. در اینجا 10 روند اصلی وجود دارد