5 درس آموخته شده از بیش از 30 میلیون تعامل یک به یک مشتری در سال 2021

در سال 2015، من و هم بنیانگذارم تصمیم گرفتیم روشی را که بازاریابان برای ایجاد روابط با مشتریان خود ایجاد می کنند، تغییر دهیم. چرا؟ رابطه بین مشتریان و رسانه های دیجیتال اساساً تغییر کرده بود، اما بازاریابی با آن تکامل نیافته بود. من دیدم که یک مشکل بزرگ سیگنال به نویز وجود دارد، و مگر اینکه برندها بیش از حد مرتبط باشند، نمی‌توانند سیگنال بازاریابی خود را به اندازه‌ای قوی دریافت کنند که از طریق استاتیک شنیده شود. من همچنین دیدم که اجتماعی تاریک در حال افزایش است، جایی که