استراتژی های مبتنی بر داده تبلیغات اجتماعی در سطح Jedi ایجاد می کنند

جنگ ستارگان Force را چیزی توصیف می کند که در همه چیز جریان دارد. دارت ویدر به ما می گوید که آن را دست کم نگیریم و اوبی وان به لوک می گوید که همه چیز را به هم پیوند می دهد. با نگاهی به دنیای تبلیغات شبکه های اجتماعی ، این داده ها هستند که همه چیز را به هم پیوند می دهند و بر خلاقیت ، مخاطبان ، پیام رسانی ، زمان بندی و موارد دیگر تأثیر می گذارند. در اینجا چند درس آورده شده است که به شما کمک می کند یاد بگیرید چگونه از این نیرو برای ایجاد کمپین های تأثیرگذار و قدرتمند استفاده کنید. درس 1: تمرکز بر روی پاک کردن