نحوه استفاده از یک استراتژی اتوماسیون بازاریابی موفق

چگونه یک استراتژی اتوماسیون بازاریابی موفق را به کار می گیرید؟ برای بسیاری از مشاغل ، این سوال میلیون دلاری (یا بیشتر) است. و پرسش بسیار خوبی است. با این حال ، ابتدا باید بپرسید ، چه چیزی به عنوان یک استراتژی اتوماسیون بازاریابی موفق طبقه بندی می شود؟ استراتژی اتوماسیون بازاریابی موفق چیست؟ این کار با یک هدف یا مجموعه ای از اهداف شروع می شود. چند هدف اساسی وجود دارد که به شما کمک می کند تا به روشنی استفاده موفق از اتوماسیون بازاریابی را بسنجید. آنها عبارتند از: