Qwilr: سکوی طراحی سند در حال تبدیل وثیقه فروش و بازاریابی است

ارتباط با مشتری منبع حیات هر کسب و کاری است. با این حال ، با اجبار COVID-19 برای کاهش 65 درصدی بودجه ، تیم ها وظیفه دارند کارهای کمتری انجام دهند. این بدان معنی است که شما می توانید تمام وثیقه های بازاریابی و فروش را با بودجه کمتری تولید کنید ، و اغلب بدون داشتن لوکس توسط یک طراح یا آژانس برای تولید آن. همچنین کار و فروش از راه دور به این معنی است که تیم های فروش و بازاریابی دیگر نمی توانند به مهارت های ارتباطی حضوری برای پرورش اعتماد کنند