محتوای Gated: دروازه شما برای دستیابی به نتایج خوب B2B!

محتوای Gated استراتژی است که توسط بسیاری از شرکت های B2B برای دادن محتوای خوب و معنی دار برای بدست آوردن برخی از بازده های خوب در ازای آن استفاده می شود. به محتوای دردار نمی توان به طور مستقیم دسترسی داشت و پس از تبادل اطلاعات مهم می توان آن را دریافت کرد. 80٪ از دارایی های بازاریابی B2B دروازه دارند. از آنجا که محتوای دروازه دار برای شرکت های تولید کننده B2B استراتژیک است. Hubspot مهم است که اهمیت محتوای دروازه دار را در صورت داشتن شرکت B2B و غیره بدانید

دو ابزار موثر برای تولید موفق B2B سرب

همدلی و تجربه مشتری را به عنوان عنصر مهم استراتژی خود انتخاب کنید و همچنین ممکن است قطعه گمشده ای را پیدا کنید که اکنون می تواند پازل تولید سرب را کامل کند!