پیش بینی ها و روندهای بازاریابی محلی 2020

با ادامه نوآوری و همگرایی در فناوری ، فرصت های مقرون به صرفه ای برای ایجاد آگاهی ، یافتن و فروش آنلاین به مشاغل محلی ادامه می یابد. در اینجا 6 روند وجود دارد که من پیش بینی می کنم تأثیر زیادی در سال 2020 داشته باشد. Google Maps به جستجوی جدید تبدیل می شود در سال 2020 ، جستجوی بیشتر مشتری از Google Maps آغاز می شود. در حقیقت ، انتظار می رود تعداد بیشتری از مصرف کنندگان به طور کلی جستجوی Google را دور بزنند و از برنامه های Google در تلفن های خود استفاده کنند (یعنی