تحقیق: کیفیت لیست ایمیل در اولویت اصلی بازاریابان B2B است

بسیاری از بازاریابان B2B می دانند که بازاریابی از طریق ایمیل می تواند یکی از م mostثرترین ابزارهای تولید سرب باشد ، با تحقیقاتی که از طرف انجمن بازاریابی مستقیم (DMA) انجام شده است ، به طور متوسط ​​ROI برای هر 38 دلار هزینه شده 1 دلار است. اما شکی نیست که اجرای یک کمپین ایمیل موفق می تواند چالش های خود را داشته باشد. برای درک بهتر چالش هایی که بازاریابان با آن روبرو هستند ، Delivra ، ارائه دهنده نرم افزار بازاریابی از طریق ایمیل ، با Ascend2 همکاری کرد تا یک نظرسنجی را بین این مخاطبان انجام دهد. نتایج