هماهنگی بازاریابی جهانی برای یک مارک در 23 کشور

به عنوان یک مارک جهانی ، شما یک مخاطب جهانی ندارید. مخاطبان شما از چندین مخاطب منطقه ای و محلی تشکیل شده اند. و درون هر یک از این مخاطبان داستان های خاصی برای ضبط و روایت وجود دارد. این داستان ها فقط جادویی ظاهر نمی شوند. برای یافتن ، دستگیری و سپس به اشتراک گذاری آنها باید ابتکار عمل وجود داشته باشد. این نیاز به ارتباط و همکاری دارد. وقتی این اتفاق می افتد ، ابزاری قدرتمند برای اتصال برند شما به مخاطبان خاص شماست. حال شما چطور است

4 نکته اساسی برای بهینه سازی دارایی های تصویر خود

قبل از اینکه به نکاتی برای بهینه سازی دارایی های دیجیتال بپردازیم ، اجازه دهید جستجوی Google خود را امتحان کنیم بیایید یک جستجوی تصویر را در یکی از رقابتی ترین دسته ها در اینترنت - توله سگهای زیبا انجام دهیم. چگونه ممکن است گوگل رتبه یک دیگری را بدست آورد؟ چگونه یک الگوریتم حتی می داند چه چیز زیبایی است؟ این چیزی است که Peter Linsley ، مدیر محصول در Google ، در مورد جستجوی تصویر Google گفته است: ماموریت ما با Google Image