چگونه می توان با یک استراتژی موثر در حفظ مشتری ، خرید پست خود را افزایش داد

برای رونق و بقا در تجارت ، صاحبان مشاغل باید از بسیاری از تکنیک ها و تاکتیک ها استفاده کنند. یک استراتژی حفظ مشتری بسیار مهم است زیرا هنگام افزایش درآمد و ایجاد بازده در سرمایه گذاری بازاریابی شما ، بسیار موثرتر از هر استراتژی بازاریابی است. خرید مشتری جدید می تواند پنج برابر بیشتر از حفظ مشتری موجود باشد. افزایش 5 درصدی نگهداری مشتری می تواند سود را از 25 به 95٪ برساند. میزان موفقیت فروش به مشتری