Python: Script استخراج خودکار Google از روند برای کلمات کلیدی جستجوی طاقچه شما

همه Google Trends را دوست دارند اما در مورد کلمات کلیدی Long Tail کمی مشکل است. همه ما سرویس رسمی Google google را برای دریافت اطلاعاتی درباره رفتار جستجو دوست داریم. با این حال ، دو چیز باعث می شود که بسیاری نتوانند از آن برای کارهای سخت استفاده کنند. هنگامی که شما نیاز به یافتن کلمات کلیدی جدید دارید ، اطلاعات کافی در مورد Google Trends وجود ندارد. نداشتن API رسمی برای درخواست به Google trend: وقتی ما از ماژول هایی مانند pytrends استفاده می کنیم ، پس مجبور به