چرا صدای خارج از خانه (AOOH) می تواند به دور شدن از کوکی های شخص ثالث کمک کند

مدتی است که می دانیم ظرف کوکی شخص ثالث برای مدت زیادی پر نمی ماند. آن کدهای کوچکی که در مرورگرهای ما زندگی می کنند، قدرت حمل اطلاعات شخصی زیادی را دارند. آنها بازاریابان را قادر می سازند تا رفتارهای آنلاین افراد را ردیابی کنند و درک بهتری از مشتریان فعلی و بالقوه بازدیدکننده از وب سایت های برند به دست آورند. آنها همچنین به بازاریابان - و کاربران متوسط ​​اینترنت - کمک می کنند تا رسانه ها را به طور مؤثرتر و کارآمدتری مدیریت کنند. خب، مشکل چیست؟ را