چگونه بازاریابان ایمیل از تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده برای بهبود نتایج تجارت الکترونیک خود استفاده می کنند

ظهور تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده در بازاریابی ایمیلی به ویژه در صنعت تجارت الکترونیک محبوب شده است. استفاده از فناوری‌های بازاریابی پیش‌بینی‌کننده این قابلیت را دارد که هدف‌گذاری، زمان‌بندی و در نهایت تبدیل کسب‌وکار بیشتر از طریق ایمیل را بهبود بخشد. این فناوری نقشی کلیدی در شناسایی محصولاتی که مشتریان شما احتمالاً خریداری می‌کنند، زمانی که احتمالاً خرید می‌کنند و محتوای شخصی‌سازی‌شده‌ای که باعث ایجاد فعالیت می‌شود، ایفا می‌کند. بازاریابی پیش بینی کننده چیست؟ بازاریابی پیش بینی یک استراتژی است