چگونه قیمت گذاری در زمان واقعی بازار می تواند عملکرد تجاری را تقویت کند

از آنجایی که دنیای مدرن به سرعت و انعطاف پذیری اهمیت بیشتری می بخشد ، توانایی تزریق قیمت واقعی و هدایت فروش بسیار مناسب در کانال های فروش آنها می تواند در هنگام تحقق انتظارات مشتری ، برتری کسب و کار را نسبت به رقبا ایجاد کند. البته با افزایش تقاضای عملکرد ، پیچیدگی های تجارت نیز افزایش می یابد. شرایط بازار و پویایی کسب و کار با سرعت فزاینده ای در حال تغییر است و باعث می شود شرکت ها برای پاسخگویی به عوامل قیمت گذاری تلاش کنند