ساخت لیست پستی برای بازاریابی از طریق ایمیل

شکی نیست که بازاریابی از طریق ایمیل می تواند یکی از م effectiveثرترین راه ها برای ارتباط با مشتریان بالقوه باشد. ROI به طور متوسط ​​3800 درصد است. همچنین در اینکه این شکل از بازاریابی چالش های خود را دارد ، شکی نیست. مشاغل ابتدا باید مشترکانی را جذب کنند که شانس تبدیل دارند. سپس وظیفه تقسیم بندی و سازماندهی آن لیست های مشترک وجود دارد. سرانجام ، برای اینکه این تلاش ها ارزشمند باشد ، باید کمپین های ایمیل را به گونه ای طراحی کرد