چگونه تجزیه و تحلیل داده های بزرگ برای DSP مهم است

چندین سال است که تجزیه و تحلیل داده های بزرگ سنگ بنایی در طرح های موثر بازاریابی و adtech است. با داشتن آماری برای پشتیبان گیری از ایده اثربخشی تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ، پیشنهاد آن در داخل شرکت شما یک کار ساده است و حتی احتمالاً باعث می شود تا شما به عنوان شخصی که آن را توصیه کرده است ، خوب به نظر برسید. تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ، داده های وسیعی را بررسی می کند (همانطور که از نام آن پیداست) و به بازرسان اجازه می دهد تا از این داده ها استفاده کنند