گرایش‌های MarTech که تحول دیجیتال را پیش می‌برند

بسیاری از متخصصان بازاریابی می‌دانند: طی ده سال گذشته، فناوری‌های بازاریابی (Martech) در حال رشد بوده‌اند. این روند رشد کند نمی شود. در واقع ، آخرین مطالعه 2020 نشان می دهد که بیش از 8000 ابزار فناوری بازاریابی در بازار وجود دارد. اکثر بازاریابان از بیش از پنج ابزار در یک روز معین و بیش از 20 ابزار در اجرای استراتژی های بازاریابی خود استفاده می کنند. پلتفرم های Martech به کسب و کار شما کمک می کند تا هم سرمایه گذاری را جبران کند و هم کمک کند