بادکنک ، آدامس حباب ، و مارتک: کدام یک متعلق نیست؟

بر خلاف بادکنک و آدامس حباب ، Martech هنگامی که به نقطه ای که به نظر می رسد نقطه شکست باشد گسترش نمی یابد. درعوض ، صنعت Martech به تغییر و تحول خود ادامه داده و خود را با تغییرات و نوآوری تطبیق می دهد - درست همانطور که طی چندین سال گذشته انجام شده است. ممکن است به نظر برسد که رشد فعلی صنعت پایدار نیست. بسیاری از آنها سال کرده اند که آیا صنعت martech - که بیش از 3,800 راه حل متمایل به آن شده است - به نقطه اوج خود رسیده است. پاسخ ساده ما: نه ، اینطور نبوده است. نوآوری نیست