از شخصی سازی گرفته تا هوش هیجانی با کیفیت بالا

افرادی که دارای هوش هیجانی بالا (EQ) هستند بسیار دوست دارند ، عملکرد خوبی از خود نشان می دهند و به طور کلی از موفقیت بالاتری برخوردار هستند. آنها تأكید دارند و مهارتهای اجتماعی خوبی دارند: آنها آگاهی از احساسات دیگران را نشان می دهند و این آگاهی را در گفتار و عمل خود نشان می دهند. آنها می توانند با طیف گسترده ای از افراد مشترکات پیدا کنند و روابطی را پرورش دهند که فراتر از فقط دوستانه بودن و توانایی کنار آمدن باشد. آنها با مشاهده و تجزیه و تحلیل به این مهم دست می یابند