آنچه بازاریابان باید درباره حفاظت از مالکیت معنوی بدانند

همانطور که بازاریابی - و سایر فعالیتهای تجاری - به طور فزاینده ای به فناوری وابسته شده اند ، حمایت از مالکیت معنوی به یک اولویت اصلی برای شرکتهای موفق تبدیل شده است. به همین دلیل هر تیم بازاریابی باید اصول قانون مالکیت معنوی را درک کند. مالکیت معنوی چیست؟ سیستم حقوقی آمریکا حقوق و حمایت های خاصی را برای صاحبان املاک فراهم می کند. این حقوق و حمایت ها حتی با توافق نامه های تجاری از مرزهای ما نیز فراتر می رود. مالکیت معنوی می تواند هر محصول ذهنی باشد