بالاترین اندازه تبلیغات نمایشگر موبایل و دسک تاپ CTR کدامند؟

برای یک بازاریاب ، تبلیغات پولی همیشه منبع قابل اعتمادی برای جذب مشتری بوده است. در حالی که نحوه استفاده شرکتها از تبلیغات پولی می تواند متفاوت باشد - برخی از آنها برای هدف گیری مجدد ، برخی برای آگاهی از برند و برخی دیگر برای خود خرید از تبلیغات استفاده می کنند - همه ما باید به نوعی درگیر آن شویم. و به دلیل کور بودن بنر / کوری تبلیغ ، جلب توجه کاربران با تبلیغات نمایشی و سپس جلب آنها آسان نیست.