دامنه کشف: مدیریت شرکت دارایی های دامنه

هرج و مرج در کمین دنیای دیجیتال است. هر شرکتی می تواند به راحتی دارایی های دیجیتالی خود را در دورانی که ثبت دامنه به ده ها روش مختلف اتفاق می افتد و ادغام و ادغام به طور مداوم وب سایت های جدیدی را به این مجموعه اضافه می کند ، از دست بدهد. دامنه هایی که ثبت می شوند و هرگز توسعه نمی یابند. وب سایت هایی که سال ها بدون بروزرسانی می شوند. پیام های مختلف در سیستم عامل های بازاریابی. هزینه های زائد. درآمد از دست رفته این یک محیط بی ثبات است. محیط دیجیتالی شرکت ها دائماً در حال تغییر و پیگیری است