Pollfish: چگونه می توان از طریق موبایل نظرسنجی های آنلاین جهانی را به طور موثر ارائه داد

شما یک نظرسنجی کامل برای تحقیقات بازار ایجاد کرده اید. حال ، چگونه نظرسنجی خود را توزیع می کنید و از نظر آماری تعداد پاسخها به سرعت دریافت می کنید؟ 10٪ از هزینه تحقیقاتی بازار 18.9/XNUMX دلاری جهان در ایالات متحده آمریکا صرف نظرسنجی های آنلاین می شود. شما بیش از این که در دستگاه قهوه حضور داشته باشید بیش از این مورد را خرج کرده اید. شما س surveyالات نظرسنجی ایجاد کرده اید ، هر ترکیبی از پاسخ را ایجاد کرده اید - حتی ترتیب س theالات را کامل کرده اید. سپس نظرسنجی را بررسی کردید و تغییر کردید