ایجاد روابط پایدار با مشتری با محتوای کیفیت

یک مطالعه اخیر نشان داده است که 66 درصد رفتارهای خرید آنلاین شامل یک م emotionalلفه عاطفی است. مصرف کنندگان به دنبال ارتباطات طولانی مدت و احساسی هستند که فراتر از دکمه های خرید و تبلیغات هدفمند باشد. آنها می خواهند وقتی با خرده فروش آنلاین خرید می کنند ، احساس خوشبختی ، آرامش یا هیجان کنند. شرکت ها برای ایجاد این ارتباطات عاطفی با مشتریان و ایجاد وفاداری طولانی مدت که تأثیر آن فراتر از یک خرید واحد است ، باید تکامل یابند. دکمه ها و تبلیغات پیشنهادی را در شبکه های اجتماعی بخرید