چگونه CRM تجارت الکترونیک به مشاغل B2B و B2C سود می رساند

تغییر قابل توجهی در رفتار مشتری در سال‌های اخیر بر بسیاری از صنایع تأثیر گذاشته است، اما بخش تجارت الکترونیک بیشترین ضربه را خورده است. مشتریان باهوش دیجیتال به سمت رویکرد شخصی، تجربه خرید بدون لمس و تعاملات چند کاناله گرایش پیدا کرده اند. این عوامل خرده فروشان آنلاین را وادار می کند تا سیستم های بیشتری را برای کمک به آنها در مدیریت روابط با مشتری و تضمین تجربه شخصی در مواجهه با رقابت شدید اتخاذ کنند. در مورد مشتریان جدید، لازم است