سه خطر بازاریابی وابسته و چگونه می توان از آنها جلوگیری کرد

صنعت وابسته ظریف است. پخش کننده ها ، لایه ها و قطعات متحرک زیادی وجود دارد. در حالی که برخی از این ظرایف همان چیزی است که مدل وابسته را منحصر به فرد و ارزشمند می کند ، مانند اتصال خسارت به نتایج ، موارد دیگری وجود دارد که کمتر مورد نظر است. بیشتر این که ، اگر شرکتی از آنها بی اطلاع باشد ، در معرض آسیب رساندن به نام تجاری آنها است. برای اینکه شرکت ها از این فرصت و بازگشت سرمایه که یک برنامه وابسته قادر به استفاده کامل است استفاده کنند