5 نکته برای برخورد با رسانه ها به عنوان منبع خبره

خبرنگاران تلویزیونی و چاپی در مورد انواع موضوعات ، از نحوه طراحی دفتر کار در خانه تا بهترین روش های پس انداز بازنشستگی ، با کارشناسان مصاحبه می کنند. به عنوان یک متخصص در زمینه خود ، ممکن است شما برای شرکت در یک بخش پخش یا مقاله چاپ شده فراخوانده شوید ، که می تواند یک روش عالی برای ساخت نام تجاری شما و به اشتراک گذاشتن پیام مثبت در مورد شرکت شما باشد. در اینجا پنج نکته برای اطمینان از یک تجربه مثبت و مثمر ثمر در رسانه آورده شده است. چه زمانی