چرا بازاریابی وفاداری به موفقیت در عملیات کمک می کند

از ابتدا ، برنامه های پاداش وفاداری اخلاقی را انجام می دهند که خودتان انجام می دهید. صاحبان مشاغل ، به دنبال افزایش ترافیک مکرر ، بر تعداد فروش خود می ریزند تا ببینند کدام محصولات یا خدمات هم محبوب هستند و هم سود کافی برای ارائه به عنوان مشوق رایگان دارند. سپس ، چاپخانه های محلی برای چاپ کارتهای پانچ آماده و آماده ارائه به مشتریان بودند. این یک استراتژی است که اثبات شده است ، همانطور که توسط بسیاری از افراد مشهود است