چرا تجارت انعطاف پذیر B2B تنها راهی است که برای تولیدکنندگان و تامین کنندگان ارسال می شود COVID-19

همه گیر COVID-19 ابرهای عدم اطمینان را در فضای کسب و کار ایجاد کرده و منجر به تعطیلی چندین فعالیت اقتصادی شده است. در نتیجه ، مشاغل احتمالاً شاهد تغییر پارادایم در زنجیره های تأمین ، مدل های عملیاتی ، رفتار مصرف کننده و استراتژی های خرید و فروش خواهند بود. برداشتن اقدامات پیشگیرانه برای قرار دادن مشاغل خود در موقعیت امن و تسریع در روند بازیابی بسیار حیاتی است. انعطاف پذیری تجارت می تواند تا حد زیادی در انطباق با موارد پیش بینی نشده کمک کند