ابر هوشمند Optimizely: نحوه استفاده از Stats Engine برای تست A/B هوشمندتر و سریعتر

اگر به دنبال اجرای یک برنامه آزمایشی برای کمک به آزمایش و یادگیری کسب و کار خود هستید ، به احتمال زیاد از Optimizely Intelligence Cloud استفاده می کنید - یا حداقل به آن توجه کرده اید. Optimizely یکی از قدرتمندترین ابزارهای بازی است ، اما مانند هر ابزار دیگری ، اگر از نحوه عملکرد آن مطلع نباشید ، ممکن است از آن اشتباه استفاده کنید. چه چیزی Optimizely را بسیار قدرتمند می کند؟ در هسته مجموعه ویژگی های آن آگاه ترین و