چگونه BoomTown پشته Martech خود را با هوش تماس تکمیل کرد

مکالمات و به ویژه تماس های تلفنی همچنان از م mostثرترین روش ها برای ارتباط با مردم و تبدیل آنها به مشتری های وفادار است. تلفن های هوشمند فاصله بین مرور آنلاین و برقراری تماس را کاهش داده اند - و وقتی صحبت از خریدهای پیچیده و با ارزش می شود ، مردم می خواهند از طریق تلفن تماس بگیرند و با یک انسان صحبت کنند. امروزه فناوری برای افزودن بینش در این تماس ها در دسترس است ، بنابراین بازاریاب ها می توانند در مورد تصمیمات هوشمند و مبتنی بر داده تصمیم بگیرند