نحوه ایجاد لیست های بهتر بازاریابی از طریق ایمیل با استفاده از رسانه های اجتماعی

از زمان پذیرش گسترده رسانه در دهه 1990 ، بازاریابی از طریق ایمیل وسیله ای محبوب برای بازاریابان برای دستیابی به مشتریان بالقوه بوده است. حتی با ایجاد تکنیک های جدیدتر مانند رسانه های اجتماعی ، تأثیرگذار و بازاریابی محتوا ، طبق نظرسنجی از 1,800 بازاریاب که توسط Smart Insights و GetResponse انجام شده است ، ایمیل همچنان موثرترین است. با این حال ، این بدان معنا نیست که بهترین شیوه های بازاریابی از طریق ایمیل با فناوری جدید تکامل نیافته است. با تشکر از شبکه های اجتماعی در حال حاضر وجود دارد